2024.07
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3. 31
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

 
 
 
 
Történet


"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"

Tamási Áron

 

 • Sokan érezzük úgy, hogy hazánkban, Somogy megyének északnyugati csücskében, a Kis-Balaton tőszomszédságában, a Marót-völgyében elterülő kis településen, Főnyeden otthon vagyunk. Így gondolták ezt őseink is.

 • 1988-1995 közötti időszakban dr. Honti Szilvia, M. Aradi Csilla és dr. Költő László végzett feltárásokat a Főnyed-Gólyásfa területen. Az ásatás során 142 objektumot, 427 Ny-K tájolású sírt és három csontvázat találtak a honfoglalás korából.

 • Főnyed legelső írásos említése egy 1261-es keltezésű oklevélben található.

 • Főnyed neve korábban Föveny, Fövönyed volt, ami utal a lápos, mocsaras területre.

 • 1534 előtt készült adólajstromban szerepel Fövenyed-Tikos település, ahol az adóössze­írók 55 portát számláltak, ezzel a térség második legnagyobb települése ekkoriban. 1536-ban már két települést találunk az adólajstromban, Fövenyed Fajsz Ferenc, Nagy­fövenyed a Pati Török család birtokaként szerepelt. 1726-tól Főnyed területe a Festeticsek birtokaként ismert.

 • Az 1848-as szabadságharcból is kivette a környék a részét, az ún. szőcsényi rajtaütésben, közöttük 12 főnyedi nemzetőr.

 

Fényes Elek Magyarország geographiai szótára című könyvében a következőket jegyezte fel Főnyedről 1848-ban:
magyar falu Somogy vármegyében, 168 katolikus lakossal.
Földes úr: gr. Festetics László.

 

 

Az I. és a II. világháborúban elesett főnyediek névsorát  a templom falán márványemléktábla őrzi.

Főnyeden a XIX. század végén épült a hajdani vízimalom helyén az országos iskolaépítési terv keretében az egytantermes iskola épült. 1952-től csak az alsó tagozatos diákok tanultak helyben, a felsősök átjártak a szomszédos szegerdői iskolába, amelyet ekkor építettek. 1967-ben a körzetesítés miatt Főnyeden megszűnt az iskolai oktatás.

 

Az 1900-as évek első felében a falu közepén harangtorony magasodott. Az 1950-es évekre fogalmazódott meg a templom építésének terve, melyet 1959. augusztus 23-án szenteltek fel a Szűzanya szeplőtelen Szíve tiszteletére. A főnyedi katolikus templomban 1997-ben tartottak bérmálási ünnepséget.

 

1959. március 15-én alakult meg az önálló Rákóczi MGTSZ. 1963-ban egyesült a főnyedi, a szegerdői és a sávolyi Tsz, Sávoly központtal „ÚJ ÉLET" Mg-i Tsz néven, melyet 1995-ben számoltak fel.

2000-ben alakították ki a Milleniumi parkot és emelte a község az életfát, melynek alkotója: Csikós Nagy Márton szobrászművész. Ekkor avatták fel a falu zászlóját és címerét.

2001-ben a Magyar Kormány által adományozott Milleniumi Emlékzászlót Semjén Zsolt, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára adta át a településnek. Erre az alkalomra emlékkő készült, melyre Tamási Áron már említett szavait vésték.